"Сакарела"  ООД   експлоатира   три
гранитни и едно мраморно находище.
Фирмата   произвежда   цялата   гама 
изделия    за    ниско    и     високо
строителство . . .                 още >>
  В  номенклатурата   на   изделията
влизат: чешми, корнизи, колони, вази,
надгробни паметници, подпрозоречни
плочи,   стъпала,  рязани  и  цепени
бордюри . . .                      още >>
 
САКАРЕЛА ООД
с. Мрамор     -  47356 / 411 ; 412
с. Гранитово  -   4722 /  485 ; 487
гр. Ямбол - тел.: 046/663803; 663557
e-mail:sakarela@sakarela.com още >>
 
  Фирма  "Сакарела" ООД - гр. Ямбол
е   сред   най - големите  фирми   в
България  за  добив  и  производство
на     гранитни       и     мраморни
изделия.                         още >>
Psend kept free because of these great sponsors.a..

Other Sponsors

electrical connectors, Mangosteen Juice, real estate short sale, Jupiter FL real estate,

Furniture Markdown

Great Deals on furniture - Free Shipping!
Discount Furniture
Daybeds
Metal Beds
Platform Beds
Futons

Y-Net Wireless Internet

Denver area high speed wireless privider.
Colorado High Speed Internet, Wireless Internet Denver, VOIP Denver CO, T1 provider Denver, Denver Wireless ISP , Denver Internet Access,

Dog House Technologies

Doghouse Techonologies is located in Tampa Bay FL and offer professional web design, ecommerce development and custom application design for the internet.
Tampa Bay Web Design, E-Commerce Web Design, Tampa Bay Search Engine Marketing, Tampa Web Hosting, Florida Web Design, Custom Application Development, Search Engine Optimization,